Mokymai įmonėms

Mokymai įmonėms yra skirti gerinti įmonės veiklos rezultatus.

Padedame įmonėms didinti efektyvumą pardavimuose, klientų aptarnavime, komandiniame darbe ir vadovavime. Esame praktikų komanda, kurianti vidinius mokymus įmonėms, kurie yra orientuoti į ilgalaikę naudą.

Mūsų specializacija – mokymo(si) sprendimų įmonėms (angl. Co-learning Solutions) kūrimas ir įgyvendinimas. Tai darome jau daugiau kaip 7 metus. Mūsų sukurtas “co-learning” mokymo(si) modelis, daug kartų išmėgintas ir patikrintas praktikoje, šiandien yra vienas iš efektyviausių darbuotojų ugdymo sprendimų (formatų), leidžiantis savo klientams užtikrinti efektyviausią mokymo(si) procesą, sukurti didžiausią mokymo(si) vertę ir užtikrinti didžiausią grąžą įmonės veiklos ir verslo rezultatuose. Už tai klientai mus labiausiai ir myli! Džiaugiamės, kad klientai mumis pasitiki ir vertina mūsų kuriamus jiems individualius mokymo(si) sprendimus! Gera kartu kurti didesnę vertę!

Savo įmonės veiklą grindžiame šiomis pamatinėmis vertybėmis: įkvėpti žmonės, tvari partnerystė ir įgyvendinti siekiai. Tikime, kad sėkmę kuria įkvėpti žmonės, nuolat ieškantys ir siekiantys didesnio efektyvumo. Mums gera dirbti su klientais, kurie savo veikloje siekia didesnio efektyvumo. Gera dalintis turimomis žiniomis (angl. know-how), kuriamais įrankiais, praktine patirtimi ir tokiu būdu sinergiškai įsitraukti ir prisidėti prie savo klientų užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo. Vedame žmones, komandas, kompanijas didesnio efektyvumo keliu. Mūsų moto – siekiantiems efektyvumo! Kad Jūsų verslas augtų!

Norėtumėte, kad padėtume augti Jūsų žmonėms ir Jūsų verslui?

Susisiekite su mumis apačioje nurodytais kontaktais.

Kokius vidinius mokymus kuriame įmonėms?

Mūsų kuriami vidiniai mokymai įmonėms ir vidiniai mokymo(si) sprendimai įmonėms yra skirstomi į šias pagrindines kategorijas:

Kodėl įmonėms verta rinktis vidinius mokymus?

Mūsų klientai pabrėžia, kad vidiniai mokymai įmonėms ir vidiniai mokymo(si) sprendimai – tai individualus raktas įmonėje į visų lygių efektyvumo (žmogaus, komandos, kompanijos) didinimą. Ir svarbiausia – tai efektyviausias ir tiesiausias kelias į galutinės eilutės įmonėje didinimą.

Įmonėms, siekiančioms didesnės rinkos dalies, didesnio efektyvumo, didesnės pardavimų apyvartos, didesnio pelno, dažniausiai yra reikalingi ne vienkartiniai mokymai (verslo kursai, verslo mokymai, verslo seminarai), įmonėms reikalingi sprendimai, vedantys į geresnius veiklos ir verslo rezultatus.

Nekvestionuojame, kad verslo mokymai, verslo seminarai neveda įmonių į geresnius veiklos ar verslo rezultatus, tačiau jų efektyvumas praktikoje yra kur kas mažesnis. Įdomu yra ir tai, kad šiandien net ir renginiai įmonėms ar renginiai organizacijoms yra apjungiami su edukaciniu ir mokymo(si) turiniu. Verslo komunikacija šiandien atspindi tai, kad kompanijose vis labiau branginamas laikas ir ieškoma įvairių galimybių mokytis bei naujų ir efektyvesnių būdų (formatų) tai daryti.

Savo darbo pratikoje daug kartų įsitikinome, kad vidiniai mokymo(si) sprendimai įmonėms leidžia užtikrinti efektyviausią mokymo(si) procesą, tiesioginę ir didesnę įtaką įmonės veiklos rezultatams ir didžiausią investicijų grąžą verslui. Vidiniai mokymai įmonėms ir mokymo(si) sprendimai, priešingai nei vienkartiniai verslo kursai, yra puiki forma išmokti pasitelkti įmonės veikloje naujus ir efektyvius įrankius, gilinti darbuotojų žinias, lavinti darbuotojų įgūdžius bei motyvuoti darbuotojus efektyvesniam darbui ne hipotetiniais pvyzdžiais, o konkrečiomis ir tai kompanijai aktualiomis temomis bei situacijomis. Vidiniai mokymai apima ne tik žinias ir naujus įrankius, bet ir naują požiūrį bei naujus įgūdžius, kas ir yra tiesiausias kelias į žmogaus, komandos ar kompanijos veiklos efektyvumo didinimą. Kuo galime Jums būti naudingi?

Kokie yra vidinių mokymų privalumai?

  • Vidiniai mokymai apima žinias, įrankius, požiūrius ir, svarbiausia, įgūdžius bei jų lavinimą;
  • Mokymų turinys sukuriamas ir paruošiamas atsižvelgiant į konkrečius įmonės poreikius;
  • Atliekama esamos situacijos analizė (mokymo(si) poreikių analizė) ir pasiūlomi tikslingiausi sprendimai;
  • Mokymuose sprendžiamos ir aptariamos konkrečios įmonės problemos bei iššūkiai;
  • Vidiniuose mokymuose nagrinėjamos tik įmonės darbinės situacijos ir realūs pavyzdžiai;
  • Po vidinių mokymų visi dalyviai kalba(si) “vieninga įmonės verslo kalba”, nes mokymuose visi kartu praeina tuos pačius analizuojamos temos ar srities žingsnius;
  • Mokymuose vyksta gyvesnės ir tikslingesnės diskusijos ir atviresnis probleminių situacijų nagrinėjimas;
  • Mokymai gali vykti ir darbo vietoje efektyviu “learning on the job” formatu;
  • Vidiniai mokymai lankstesni tiek vietos, tiek laiko, tiek mokymų grafiko atžvilgiu;

Kokia yra vidinių mokymų nauda įmonėms?

Efektyviausias mokymo(si) procesas. Mokymo(si) programas ir sprendimus (su)kuriame pagal konkrečius klientų kompanijų (komandų, skyrių, departamentų) poreikius, iššūkius bei keliamus veiklos tikslus. Klientai dažnai pabrėžia, kad įmonės veiklos rezultatus galima gerinti tik kvalifikuotų ir motyvuotų darbuotojų dėka, kurie įmonėje bendrauja “ta pačia kalba” ir bendradarbiauja vadovaudamiesi “tais pačiais bendradarbiavimo principais”. Tad efektyvus visų pusių susikalbėjimas (jūsų įmonės darbuotojų, vadovų ar vidinių trenerių ir mūsų įmonės mokymų trenerių) “vieninga įmonės veiklos kalba” ir užtikriną efektyviausią mokymo(si) procesą. Tai pasiekti galima tik tuomet, kada mūsų mokymų treneriai “įlipa į kliento batus” – t.y. įsigilina į kliento verslo specifiką, “pagyvena” įmonėje ir sukuria pasitikėjimą su darbuotojais, kartu su darbuotojais nuvyksta į bendrus vizitus, pakalbina kliento klientus ir pan. Nueiname ne vieną papildomą mylią dėl kliento, kad išsamiai išsiaiškintume realius mokymo(si) poreikius, kad pamatytume realų ir visuminį įmonės rezultatų paveikslą, kad galėtume pasiūlyti tikslingiausius sprendimus, kurie labiausiai atitiktų įmonės augimo galimybes ir svarbiausiaus prioritetus. Tik esant kokybiškam pasiruošimui, prieš atliekant mokymus, apskritai įmanoma ir galima pasiekti didžiausią mokymo(si) efektyvumą.

Tiesioginė įtaka įmonės veiklos rezultatams. Mūsų kuriami mokymo(si) sprendimai įmonėms yra realizuojami 3 etapais: esamos situacijos analizė (angl. pre-training), mokymo(si) sesijų vedimas (angl. training) ir veiklos rezultatų įtvirtinimas, įvertinimas ir palaikymas (angl. follow-up&mentoring). Rezultatų ir mentoringo etape matuojame progresą, organizuojame grįžtamojo ryšio sesijas vadovams, teikiame rekomendacijas ir papildomus įrankius komandoms, vedame individualius mentoringo pokalbius su darbuotojais ir visi kartu įvertiname pasiektus rezultatus bei aptariame tolimesnius rezultatų palaikymo veiksmus. Šis etapas įmonėms, kartu su mūsų mokymų treneriais-praktikais, leidžia daryti tiesioginę ir didžiausią įtaką rezultatams. Situacija praktikoje šiandien, deja yra tokia – 8 iš 10 kompanijų neapsinaudoja šiomis galimybėmis. Todėl kartu su komanda dalinamės praktine patirtimi su įmonių vadovais, edukuojame klientus ir keičiame požiūrį į tai, kaip žmonės mokosi kompanijose. Kartu vedame žmones, komandas ir įmones didesnio efektyvumo keliu iš esamos dabartinės stiuacijos (angl. As is) į siektiną ir norimą situaciją (angl. To be), kartu siekiame tiesioginės ir didesnės įtakos užsibrėžtiems veiklos rezultatams “follow-up&mentoring” sprendimo etape. Mokymai įmonėms gali būti ir pusės dienos, vienos dienos ar dviejų dienų –  t.y. vienkartiniai mokymai verslui, verslo kursai ar verslo mokymai, tačiau tiesioginę ir diesnę įtaką įmonės veiklos rezultatams daro kompleksiniai mokymų sprendimai bei tęstiniai mokymai, kada atitinkamos temos gvildenamos kelis kartus per ketvirtį, pusmetį ar metus. Mūsų patarimas: vienos dienos mokymus rekomenduojame išskaidyti į 2 pusdienius ir įgyvendinti per 1-2 mėnesius. Tai užtikrina didesnį mokymo(si) efektyvumą ir didesnę įtaką tiek žmogaus, tiek komandos, tiek įmonės veiklos rezultatams. Mokymo(si) sprendimai įmonėms – didesnė įtaka įmonės veiklos rezultatams!

Didžiausia investicijų grąža verslui. Kadangi mokymo(si) paslaugos ir mokymo(si) sprendimai, priešingai nei verslo seminarai ar verslo kursai, kuriami ir teikiami remiantis įmonės situacijos įvertinimu, atsižvelgiant į esamą situaciją, norimą situaciją su konkrečiais siektinais rezultatais, visas mūsų komandos dėmesys yra sutelkiamas į trumpiausio – t.y. efektyviausio kelio paieškas užsibrėžtiems tikslams pasiekti. Atrenkame tik esmines ir tikslines žinias, suteikiame tik efektyviausius ir praktikoje daug kartų patikrintus įrankius, kuriame tik tikslingiausius mokymo(si) formatus ir treniruojame (palaikome) tik svarbiausius ir būtiniausius įgūdžius, reikalingus užsibrėžtiems rezultatams pasiekti. Vidiniai mokymo(si) sprendimai įmonėms leidžia lengviau pamatuoti įmonei realiai sukurtą pokytį (pvz. pagerinta pardavimų konversija) ir lengviau įvertinti pasiektus konkrečius rezultatus – t.y. konkretus pritrauktų klientų skaičius, uždirbtos pardavimų pajamos ir svarbiausia, uždirbtas pardavimų pelnas, kas leidžia konkrečiai ir aiškai įvertinti ir pamatuoti investicijų grąžą verslui.

Ar žinojote, kokie yra 4 mokymosi etapai?

Kadangi vidiniai mokymai įmonėms apima ne tik naujas žinias, naujus įrankius, bet ir naujus įgūdžius, verta trumpai susipažinti ir apžvelgti kokie yra 4 bet kokių naujų įgūdžių (kompetencijų) mokymosi etapai (angl. The Four Stages of Learning):

(žmogaus ant keturių laiptelių vizualizacija)

1 etapas Nesąmonigas nežinojimas (NN)

Šiame etape darbuotojai (besimokantieji) dar neturi nustatytų žinių ar įgūdžių. Žmogus nežino to, ko nežino. Dažnai šiame etape darbuotojai nemato priežasties kažko išmokti, nes nemano, kad to reikia. Vadovo (mokymų trenerio) misija edukuoti ir atskleisti naudą, kad darbuotojai suprastų, kad jie gali įgyti naudos iš naujų žinių bei naujai išmoktų įgūdžių.

2 etapas Sąmoningas nežinojimas (SN)

Šiame antrame mokymosi etape darbuotojai (besimokantieji) supranta, kad kažko trūksta, supranta įgūdžius, kurių jiems trūksta. Nežinojimas nebėra palaima. Šiame etape darbuotojai nori mokytis, nes supranta savo žinių ir įgūdžių stoką. Vadovo (mokymų trenerio) misija padėti darbuotojams susirasti reikiamų žinių ir padėti išmokti naujų reikiamų įgūdžių.

3 etapas Sąmoningas žinojimas (SŽ)

Sąmoningo žinojimo etapas įvyksta tada, kai darbuotojas (besimokantysis) jau yra įgijęs naujų žinių ir įgūdžių įgūdį, bet dar nėra užtikrintai išmokęs jų iki galo, kad tai taptų tarsi savaime suprantama. Darbuotojui paprastai dar reikia bandymų, reikia instruktorių ar kitų įrankių. Vadovo (mokymų trenerio) misija padėti darbuotojams treniruoti reikiamus įgūdžius, kad jie taptų įpročiais – t.y. pereitų į ketvirtąjį mokymosi etapą.

4 etapas Nesąmoningas žinojimas (NŽ)

Ketvirtasis mokymosi etapas – kai įgytos žinios ir įgūdžiai tampa įpročiais.  Darbuotojai turi suformuotus įgūdžius ir negalvoja juos taikydami. Vadovo (mokymų trenerio) misija padėti darbuotojams dalintis patirtimi ir mokyti  reikiamų įgūdžių kitus kolegas.

(Noel Burch, 1970, Gordon Training International)

Šiandien mokslinėje literatūroje sutiksite autorių, kurie kalba ir apie 5-ąjį mokymosi etapą, kuris vadinamas kompetencijos pasidalijimu arba mokymo kompetencija (angl. Shared competence). Darbuotojai kompanijose tampa vidiniais mokymo(si) treneriais, kurie jau geba vesti kolegas per minėtus keturis mokymosi epatus. Tai iliustruoja ir atspindi tai, kad tik nuoseklus, tęstinis bei kompleksinis mokymasis veda į tiesioginę ir didesnę įtaką darbuotojų veiklos rezultatams. Kuriame mokymosi etape esate Jūs? Kuriuose mokymosi etapuose yra Jūsų darbuotojai?

Kaip Mokymų akademija kuria vidinius mokymų sprendimus įmonėse?

(co-learning modelio schema):

Kam skirti mokymai?

Mūsų kuriami vidiniai mokymai darbuotojams ir vidiniai mokymo(si) sprendimai yra skirti verslo įmonėms, siekiančioms efektyvumo. Kartu su įmonių vadovais sprendžiame konkrečias problemas/iššūkius verslo įmonėse, didiname veiklos efektyvumą ir svarbiausia – kartu geriname įmonių veiklos rezultatus.

Kuo galime Jums būti naudingi? Pakalbinkite arba parašykite mums.

Esame tikri, kad kartu rasime ir sukursime tokius vidinius mokymus ar mokymo(si) sprendimus Jūsų įmonei, kurie padės augti Jūsų žmonėms ir Jūsų verslui! Kad Jūsų verslas augtų!

Susisiekime

+370 686 22102

Verslas – tai dešimtys strateginių, šimtai prioritetinių ir tūkstančiai smulkiausių sprendimų kasdien. (Gintaras Ignatavičius)

© 2024 Mokymų akademija, MB | Privatumo politika

×

Turite klausimų?