Mokymai vadovams

Padedame įmonėms didinti efektyvumą vadovavime. Mūsų didžiausias “know-how” ir praktinė patirtis – vadovavimas pardavimų komandai ir viduriniosios grandies (skyriaus, filialo, grupės) vadovo kompetencijų ugdymas.

Efektyvus vadovavimas – tai trumpiausias įmonės kelias į sėkmę. Šią žinutę nuolat ir sutartinai pabrėžia tiek garsių pasaulinių kompanijų lyderiai, tiek verslo ir vadybos konsultantai, tiek sėkmingai veikiančių vietinių kompanijų vadovai bei savininkai.

Mes padedame viduriniosios vadovams įmonėse kurti pasitikėjimą su darbuotojais ir efektyviau vadovauti savo skyrių, padalinių ar departamentų komandoms. Mūsų kompanijos kuriami vadovų mokymai ir vedami seminarai vadovams – tai efektyvus vadovavimas žmonėms, vadovavimo stiliai ir vadovavimo psihologija.
Vadovavimo žmonėms valiuta – pasitikėjimas. Neįmanoma vadovauti žmonėms, kurie nepasitiki vadovu. Kurti pasitikėjimą yra pats svarbiausias viduriniosios grandies vadovo uždavinys. Kad darbuotojai dėl Jūsų eitų papildomą mylią!

Norėtumėte, kad padėtume ir Jūsų viduriniosios grandies vadovams efektyviau vadovauti?

Susisiekite su mumis žemiau nurodytais kontaktais.

Vadovų mokymų temos:

 • PAVYZDŽIO LYDERYSTĖ
 • DARBUOTOJŲ UGDYMAS
 • REZULTATYVUS VADOVAVIMAS
 • EFEKTYVUS VADOVAVIMAS KOMANDAI
 • POKYČIŲ LYDERYSTĖ

Vadovų mokymų sprendimai:

 • MANAGEMENT LAB – tai tęstiniai vadovavimo mokymai ir mentorystės programa;
 • Sprendžiama problema: vadovavimo efektyvumo didinimas;
 • Rezultatas: didesnis darbuotojų įsitraukimas ir geresni komandos (įmonės) veiklos rezultatai;
 • Formatas: praktinės sesijos (ir/ar nuotoliniai vadovų mokymai) + vadovavimo stiliaus testas + mentorystė;
 • Trukmė: 6 mėn.

Vadovo vaidmuo ir įtaka kompanijos sėkmei

Visi puikiai suvokiame, kad vadovo vaidmuo ir įtaka kompanijos sėkmei yra tiesioginė. Ne veltui yra sakoma, kad jei kompanijai sekasi – žiūrėk, kas jai vadovauja. Jei kompanijai nesiseka – galioja ta pati taisyklė. Praktikoje pastebime tokias ryškias tendencijas, kad žmonės taip pat dažniausiai eina papildomas mylias savo darbe dažniausiai dėl vadovo ir palieka dažniausiai ne kompanijas, o palieka vadovus. Šios įžvalgos rodo, kad vadovo vaidmuo ir įtaka yra labai svarbi kompanijai. Vadovavimas yra tarsi raktas į efektyvumą, nes vadovui šiandien tenka užtikrinti itin daug veiksnių kompanijos sėkmei: komandų iškilimo, karjero vs mokymosi, talentų pritraukimo, patyrimo, įvairovės, veiklos valdymo, skaitmenizacijos, analitikos, dirbtinio itelekto panaudojimo.

Leiskite atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tuo pačiu vadovo vaidmuo ir įtaka kompanijos sėkmei transformuojasi iš individualios įtakos galios į nuolat kintantį galių ir atsakomybių pasisikirstymą tarp komandose bendradarbiaujančių asmenų. Ar galime įsivaizduoti ateities organizacijas be vadovų, kuriose sprendimus priima savivaldės komandos ir/ar jų nariai? Ar bus reikalingi tokioms organizacijoms vadovų mokymai? Ar tai reiškia, kad vadovas netenka galios?

Pasaulinė vadybos praktika ir tyrimai rodo, kad šiandien itin sparčiai keičiasi kompanijų struktūra: nuo hierarchinių struktūrų kompanijos pereina į plokštenes matricines struktūras, o dar įdomiau yra stebėti tai, kad pasaulyje vis didesnį potencialą įgyją komandos ir darbas komandomis. Kompanijose pastebimas komandų iškilimas, kompanijos tampa tarsi savivaldžių komandų tinklu (angl. network of teams). Kaip tuomet kinta vadovo vaidmuo tokiose kompanijose? Vadovai kuo toliau, tuo dar labiau tampa žmonių žmonėmis, mentoriais, mokymo(si) ambasadoriais. Ši tendencija mums patinka, nes mes ir padedame vadovams mokyti(s), kurti saugumą, kurti pasitikėjimą ir betarpišką ryšį su žmonėmis. Ir šiandien iš savo darbo praktikos su vadovais pastebime, kad vadovavimo mokymai palaipsniui transformuojasi į komandiškumo mokymus, o pats vadovavimas tampa aktyvia sąveika ir bendraveika su darbuotojų komanda. Vadovams vis aktualesnis poreikis yra pažinti savo žmones, žinoti jų stirpybes bei talentus (komandinius vaidmenis) ir įdarbinti tinkamose vietose tinkamus žmones.

Kaip vadovui įkvėpti komandą užkariauti pasaulį?

Šiuolaikiniai vadovai vis geriau supranta, kad be įkvėptos komandos jie negalės pasiekti stulbinamų rezultatų. Vadovams nereikia aiškinti, kad žymiai geriau dirbs tas darbuotojas, kuris pats dega darbu, yra įsitraukęs, iniciatyvus ir kūrybingas. Šiuolaikiniai vadovai šiandien patys aktyviai ieško atsakymų, kokie yra efektyviausi vadovavimo stiliai, kokie vadybos kursai, vadovų mokymai gali suteikti jiems reikiamas žinias, įrankius bei įgūdžius.

Bendraujant su viduriniosios grandies vadovais, galėtume išskirti tokias tris pagrindines gaires, vadovui padėsiančias suburti ir išjudinti komandą:

 • Mokėkite įkvėpti save;
 • Parodykite žmonėms augimo kryptį;
 • Padėkite žmonėms jaustis dalimi kažko didesnio.

Mokėjimas įkvėpti save yra atspirties taškas, norint įkvėpti ir kitus. Tyrimai rodo, kad pozityvūs, atvirumo aplinką kuriantys vadovai ir lyderiai automatiškai pasiekia 51% darbuotojų įsitraukimą.

Savo ruožtu kalbant apie krypties ir tikslų nurodymą, neužtenka juos tik įvardinti. Čia itin svarbu tai padaryti tinkamai, kad darbuotojų “širdys būtų užkariautos” ir komandos nariai būtų visiškai įsitraukę. Pagelbėti šiam tikslui jums gali ir tai, jei tikslus kursite kartu su komanda, o ne nuleidinėsite juos iš viršaus. Darbuotojai bus dar labiau motyvuoti, jei be pirmų aukščiau paminėtų dviejų punktų, sugebėsite padėti darbuotojams pasijusti dalimi kažko didesnio. Komanda turėtų žinoti ne tik, ką daro, bet ir kodėl tai daro. Kokia yra atliekamo darbo prasmė, bendrovės vertybės, kodėl ji yra rinkoje. Pasaulį keičiančių ir komandą įkvepiančių idėjų yra ne tik Silicio slėnyje. Apsidairykite aplinkui. Ir čia esminį vaidmenį atlieka ne vadovų mokymai, o vadovų požiūris į mokymo(si) svarbą, tinkamo mikroklimato kūrimą bei įmonės kultūros puoselėjimą.

Tačiau geriems rezultatams pasiekti gali sutrukdyti dar gana dažnai sutinkamos tokios vadovavimo klaidos. Pavyzdžiui, nurodęs kryptį ir tikslus, vadovas atsitraukia, nevaldo pokyčio ir po tokios vienkartinės iniciatyvos nesirūpina tolesniu įkvėpimu. Tuo pačiu verta prisiminti, kad skirtingoms komandoms gali prireikti ir nevienodų įkvėpimo priemonių – prisiminkime darbuotojų kartas ir jų skirtumus.

Kokią didžiausią klaidą dariau vadovavime (asmeninė istorija)?

Neabejoju, kad daug kartų vadovų tarpe esate girdėję šiuos posakius: “vienas lauke – ne karys”, “prastas karys, kuris nesvajoja tapti generolu”, “neįmanoma vadovauti žmonėms, kurie jumis neapasitiki”. Man teko visą tai “savo kailiu” patirti ir išgyventi. Nesvajojau, tačiau tapau verslo klientų grupės vadovu…

Kodėl jums verta perskaityti šią mano asmeninės vadovavimo patirties istoriją? Tikiu, kad joje kai kuriose vietose atpažinsite ir save, identifikuosite ir savo padarytas vadovavimo klaidas bei sužinosite 3 ir iki šiol didžiausias mano vadovavimo praktikoje išmoktas pamokas.

Tai nutiko 2007 metų vasarą. Dirbau telekomunikacijų bendrovėje verslo klientų projektų vadovų. Kompanijoje vyko nauji struktūriniai pokyčiai ir buvo kuriama nauja viduriniosios grandies vadovo pozicija – verslo klientų grupės vadovas. Išgirdau apie galimybę dalyvauti atrankos į verslo klientų grupės vadovo pozociją konkurse ir, nė kiek nesudvejojau, kad noriu. Mano kolegos pasielgė lygiai taip pat. Visi 3 kolegos kartu ir jau atskirai pradėjome svajoti “tapti tuo generolu” – buvome pakviesti dalyvauti atrankos konkurse dėl šios vadovo pozicijos.

Pamenu kaip šiandien tą emocinę būseną, kuomet visi 3 kartu vienu atomobiliu pajudėjome iš Šiaulių į Vilnių dalyvauti verslo klientų grupės vadovo atrankoje. Kelionė pirmyn niekuo neišsiskyrė. Juokavome. Kalbėjomės. Automobilyje vyravo kolegiška, bičiuliška atmosfera. Beje, aš buvau jaunausias savo amžiumi ir mažiausia (tik 5 metų) patirtimi kompanijoje, nes mano kolegos savo karjeras bendrovėje buvo pradėję jau gerokai anksčiau. Man dar daug ko reikėjo mokytis, tačiau tai netrukdė dalyvauti konkurse.

Atranka buvo ilga ir varginanti. Mes atlikinėjome įvairiausias užduotis, intelekto įvertinimo testus, pildėme asmenybės įvertinimo anketas, aptarinėjome įvairiausias vadovavimo situacijas, dalyvavome pokalbiuose, praktinėse simuliacijose. Jausmas buvo toks, kad tau atlikta ne tik smegenų, bet ir viso kūno ląstelių kompiuterinė tomografija. Ir nuo to momento, kuomet baigėsi mūsų atranka ir jau norėjosi atsikvėpti, prasidėjo pati netikėčiausia ir nemaloniausia atrankos proceso dalis. Pajutau, kad alkio jausmą keičia staiga atsiradusi ir kylanti konkurencinė įtampa. Maisto skonio, kuomet stabtelėjom restorane papietauti, nebepamenu. Pokalbiai tapo nebeįdomūs. Pamenu, kaip vienas iš kolegų nuolatos rūkė. Kitas kolega kažkaip nevykusiai mėgino juokauti. Aš, kaip tas jauniausias brolis, tyliai ir susigūžęs sėdėjau automobilyje ant galinės sėdynės ir laukiau, kada pasieksime namus. Man buvo labai keista stebėti tai, kas vyksta. Ne kartą prabėgo mintis, kam man to reikia. Geriausi kolegos staiga atsitvėrė sienas ir tapo svetimi.

Po kelių savaičių mūsų regiono atstovybę pasiekė žinia, kad jau priimtas sprendimas dėl verslo klientų grupės vadovo. Mano laimei, užimti viduriniosios grandies vadovo poziciją, buvo patikėta man. Mano tiesioginė vadovė aiškiai atrankos rezultatų įvertinimą ir mane supažindino su teigiamą sprendimą mano asmenybės atžvilgiu lėmusiais kriterijais. Mano kelios stiprybės lėmė tai, kad aš galiu vadovauti žmonėms. Aš buvau be galo laimingas.

– Aš tapau verslo klientų grupės vadovu!, – džiaugsmingai telefonu pasidalinau šia žinia su žmona.

Po kelių dienų prasidėjo mano, kaip verslo klientų grupės vadovo, karjera ir ji iškart prasidėjo su pačia didžiausia mano padaryta klaida vadovavime. Aš jaučiausi iškart tapęs superherojumi…

Paruošiau apgalvotą ir pamatuotą rezultatų siekimo strategiją, pirmojo susirinkimo metu rėžiau savo pirmąją ugningą kalbą komandai, savo tiesioginei vadovei padovanojau išskirtinį lėktuvo modelį su mintimi, kad mūsų visų laukia įdomus skrydis. Po susirinkimo iškart išsiunčiau visiems pirmąjį įkvepiantį el.laišką. Po kelių dienų suorganizavau visos verslo klientų grupės fotosesiją lėktuvų bazėje su lakūnų aprangomis bei šalmais. Aš vos tilpau savo kailyje, šokinėjau iš džiaugsmo, kad esu vadovas. Aš vienas iššokau iš starto linijos ir stipriai išsiveržiau į priekį, o mano komanda liko stovėti vietoje…

Tik vėliau supratau, kad neįmanoma vadovauti žmonėms, kurie nepasitiki vadovu. Mano akis tam atvėrė vienas iš mano komandos narių, geriausias bičiulis, kuris visų pirma pasitikėjo manimi, kaip žmogumi. Jis man patarė neskubėti su iniciatyvomis, priešingai – patarė kalbėtis su žmonėmis ir kurti pasitikėjimą. Man buvo nelengva, tačiau mokiausi (iš)lipti iš vadovo batų, mokiausi kurti betarpišką ir saugų ryšį, mokiausi klausti, suprasti, derėtis ir tartis.

Dar vėliau savo vadovavimo praktikojė pastebėjau ir tai, kad, žmonės neskuba įsitraukti, priešingai – jie stebi, laukia ir/ar tyliai kritikuoja/matuoja tavo iniciatyvas. Supratau, kad sėkmės raktas į rezultatus yra komandiškumas ir darbuotojų įsitraukimas. Sitaucija ėmė keistis iš esmės, kuomet kompanijoje buvo pradėti organizuoti vadovų mokymai, vadovavimo sesijos, praktinės dirbtuvės ir pan. Tai leido tikslingiau ir efektyviau siekti rezultatų ir iškart gerinti savo vadovavimo įgūdžius bei kompetencijas.

Pats didžiausias mano požiūrio lūžis vadovavime įvyko prieš keletą metų jau mano vadovaujamoje įmonėje – Mokymų akademijoje, kuomet aktyviai pradėjau domėtis lyderystės tema, pradėjau vadovauti ne pavaldinių komandai, o lygiaverčiams kolegoms. Suvokiau tai, kad svarbiausias vadovo prioritetas yra žmonės. Iki tol maniau, kad užduotys. Vesdamas mokymus viduriniosios gradies vadovams ar komandų vadovams, nuolat pabrėčiu šią didžiausią požiūrio transformaciją – “prioritize people over tasks”.

Ir savo komandų vadovams, viduriniosios grandies vadovams priminkite, kad

 • vadovui nereikia tapti superherojumi, reikia aplink save matyti žmones;
 • rezultatų pasiekimą (nu)lemia komandos įsitraukimas;
 • pagrindinis ateities vadovo uždavinys – išmokyti žmones mokyti(s).

Man šiandien ne gėda kalbėti apie didžiausias savo klaidas vadovavime. Priešingai, man šiandien ši istorija primena išmoktas pamokas ir įgytą vertingą patirtį. Mes mokomės. Nuolat.

Kaip užsisakyti mokymus vadovams?

Susisiekite: +370 686 22102 arba info@mokymuakademija.lt

Mokymai vadovams yra tiesiausias kelias į didesnį vadovavimo efektyvumą ir geresnius įmonės veiklos rezultatus jau nuo rytojaus. Mokymų akademijos praktikų komandos kuriami vadovų mokymai bei mokymai viduriniosios grandiens vadovams prasideda nuo vadovo pavyzdžio lyderystės ir vadovo kometencijos mokyti(s).

Susitikime, pasikalbėkme ir kartu sukurkime individualų vadovų mokymo(si) sprendimą pagal Jūsų kompanijos veiklos specifiką, puoselėjamą kultūrą ir poreikius.

Kad jūsų žmonės jaustųsi dalimi kažko didesnio!

Norėdami įkvėpti kitus, pirmiausia turite gebėti įkvėpti save. (G. Ignatavičius)

© 2024 Mokymų akademija, MB | Privatumo politika

×

Turite klausimų?